AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Dorota Wrycza
ul. Pużaka 1
02-495 Warszawa

509 914 409
501 632 823
536 155 555
dorotawrycza@wp.pl
dorota79.dw@gmail.com

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia Komunikacyjne Warszawa

Ubezpieczenia Komunikacyjne Warszawa

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią kluczowy element odpowiedzialnego posiadania i użytkowania pojazdów mechanicznych. Obejmują one różne rodzaje polis, które zapewniają wszechstronną ochronę zarówno dla właścicieli pojazdów, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych oraz korzyści z ich posiadania.

 

Rodzaje Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej):

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Jego celem jest pokrycie kosztów szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego w wyniku wypadku spowodowanego przez właściciela pojazdu. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód powstałych w pojeździe sprawcy.

Ubezpieczenie AC (Autocasco):

Jest to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia ochronę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu właściciela. Ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe w wyniku wypadków, aktów wandalizmu, pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych.

Assistance:

To ubezpieczenie zapewnia pomoc w sytuacjach awaryjnych na drodze. Może obejmować takie usługi jak holowanie pojazdu, pomoc w przypadku awarii, dostarczenie paliwa, wymianę koła, czy też organizację transportu zastępczego.

NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków):

Ubezpieczenie to obejmuje kierowcę oraz pasażerów pojazdu w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku drogowego. Zapewnia ono odszkodowanie, które może być wykorzystane na leczenie, rehabilitację lub inne potrzeby wynikające z nieszczęśliwego zdarzenia.

Ochrona Prawna:

Ubezpieczenie to oferuje wsparcie prawne w związku z użytkowaniem pojazdu. Może obejmować pokrycie kosztów porad prawnych, reprezentację w sporach sądowych, a także pomoc w przypadku konfliktów z innymi uczestnikami ruchu drogowego czy firmami ubezpieczeniowymi.

Kompleksowa Ochrona Twojego Pojazdu w Warszawie

0

Elastyczność

Dostosowujemy się do wymagań, terminów oraz indywidualnych oczekiwań. Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC? Skontaktuj się z nami, a dobierzemy odpowiednią ofertę.

Doświadczenie

Dzięki temu, że posiadamy wieloletnie doświadczenie, potrafimy dobrać najtańsze ubezpieczenie OC indywidualnie dla danego klienta.

Opłacalność

Wprowadzamy różne działania, mające na celu być konkurecyjnym cenowo.

Jakość

Potrafimy znaleźć najtańsze OC, jednocześnie zachowując jakość na najwyższym poziomie. Zaufaj profesjonalistom.

Korzyści z Posiadania Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Kompleksowa Ochrona:

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają wszechstronną ochronę zarówno dla właściciela pojazdu, jak i dla pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Spokój Ducha

Posiadając odpowiednie polisy, można być spokojnym o swoje finanse i skupić się na bezpiecznej jeździe, wiedząc, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy czy leczenia.

Pomoc w Nagłych Sytuacjach

Usługi Assistance zapewniają wsparcie w sytuacjach awaryjnych, co jest szczególnie ważne w przypadku niespodziewanych awarii czy wypadków.

Ochrona Finansowa

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią przed wysokimi kosztami związanymi z naprawą pojazdu, leczeniem czy też sporami prawnymi, co może znacząco odciążyć budżet domowy.

 

Kontakt

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek: 10.00-18.00
Sobota: Mozliwy kontakt telefoniczny
Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym możliwość dojazdu do klienta.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

14 + 11 =

Adres

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Dorota Wrycza
ul. Pużaka 1
02-495 Warszawa

Dane kontaktowe

509 914 409
501 632 823
536 155 555

dorotawrycza@wp.pl
dorota79.dw@gmail.com