Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kontakt z nami

TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE :

HDI-Asekuracja
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. 
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 
tel. +48 801 801 181 
tel. +48 22 44 99 999

STU Ergo Hestia SA 
ul. Hestii 1, 
81-731 Sopot 
tel. +48 801 107 107 
tel. +48 58 555 55 55

TUiR „WARTA” S.A. 
ul. Chmielna 85/87 
00-805 Warszawa 
tel. +48 801 308 308 z Polski 
tel. +48 502 308 308 z zagranicy

Wiener Vienna Insurance Group 
02-675 Warszawa 
ul. Wołoska 22 A 
tel. +48 22 469 69 69 
fax. +48 22 469 69 70

TUiR Allianz Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Tel.+48 567 12 02
Assistance Tel. +48 22 522 25 22

TUiR Allianz Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Tel.+48 567 12 02
Assistance Tel. +48 22 522 25 22

PROAMA
Ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin
Tel. 815 815 815
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Tel. +48 563 28 28
Tel. 801 28 28 28

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
NIP 107-000-61-55

tel. 22 599 95 22

Generali Życie T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Tel.: 913 913 913
Fax: (22) 543-08-99

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,
dostosowując się do jego potrzeb.